DanaFord

danaford

Các chính sách

Các chính sách

Điều Khoản sử dụng

Trang thông tin điện tử này do Dana Ford cung cấp và chỉ được dùng vào các mục đích thông tin. Sử dụng hoặc tải về các dữ liệu...

Xem Thêm

Quy định thanh toán

Khách hàng cá nhân thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 100% giá trị hợp đồng.

Xem Thêm

Chính Sách Bảo Hành

Áp dụng chính sách bảo hành trong trường hợp chi tiết phụ tùng hư hỏng mà được xác nhận là do lỗi của nhà sản xuất như: Do lỗi...

Xem Thêm

Liên Hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kì thắc mắc nào.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ liên lạc lại với chỉ sau ít phút !